top of page

Rechtsgebiedenregister

Openbaar en publiekelijjk toegankelijk bekend maken van registratie van rechtsgebieden behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur.

Mevrouw mr. J.J.L. (José) Joseph heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

  • Verbintenissenrecht

Op de grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. 

bottom of page