top of page

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Advocatenkantoor Joseph met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden of onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Advocatenkantoor Joseph is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen, vertragingen, fouten in de verzending via elektronische weg of eventuele virussen.

 

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Joseph. Wel is het toegestaan informatie vermeld op de website voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.

De website bevat mogelijke links naar websites die door anderen worden geëxploiteerd dan door Advocatenkantoor Joseph. Advocatenkantoor Joseph heeft geen zeggenschap over (de inhoud van) die websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten, noch voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van bedoelde informatie, producten of diensten van derden.

bottom of page