top of page

Links naar juridische websites

advocatenorde.jpg
vaan.jpg
vva logo (WEG DOEN ZO).jfif
kvk.jpg
RvR.png
wettennl.jpg
rechtspraaak2.jpg
UWV-logo.png
vialogo.png
nvor logo.jpg
cjbweb.jpg
ombudsmanlogo.png

www.advocatenorde.nl
Website van de Nederlandse Orde van Advocaten, met onder andere een databank van in Nederland ingeschreven advocaten en de gedragsregels waaraan zij zich moeten houden.

www.vaan-arbeidsrecht.nl

Website van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl

Website van de landelijke Vereniging voor arbeidsrecht (Vva).

www.kvk.nl

Website van de Kamer van Koophandel.

 

www.rechtsbijstand.nl
De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatkosten kunnen krijgen. Deze site van de Raad voor Rechtsbijstand bevat richtlijnen en jurisprudentie over gefinancierde rechtsbijstand, met uitgebreide databank naar dienstverleners.

www.overheid.nl
Deze website geeft toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. Onder andere over wet- en regelgeving. 

www.rechtspraak.nl
Dit is de website van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Via het menu heeft u direct toegang tot de sites van de Raad voor de rechtspraak, alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad en andere bijzondere colleges. De site bevat informatie over rol reglementen, adressen en (publicaties van) uitspraken.

www.uwv.nl
De website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) met informatie voor zowel particulieren en werkgevers. De site bevat over onder andere wetgeving en beleidsregels over de uitvoering van onder meer de Werkloosheidswet, Ziektewet en WIA. 

www.via-incasso.nl
Vereniging van incasso en procesadvocaten.

 

www.nvor.nl
Website van de Nederlandse vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk.

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Website van de Autoriteit Persoonsgegevens met info over regelgeving (AVG) en gepubliceerde aanbevelingen, zoals internetgebruik op de werkvloer en controlemogelijkheden.

www.ombudsman.nl
Website van de Nationale Ombudsman.

bottom of page