top of page
advocaat arbeidsrecht (1).png

Dienstverlening

Advocatenkantoor Joseph verleent juridische diensten aan: 

Werkgevers

Werknemers

Ondernemers

Werkgevers

 • Wat zijn voor mijn bedrijf de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 wordt ingevoerd?

 • Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst?

 • Vindt u dat uw werknemer niet goed functioneert?

 • Moet u noodgedwongen één of meer werknemers ontslaan?

 • Hoe lang moet u uw zieke werknemer doorbetalen?

 • Werkt uw zieke werknemer wel voldoende mee aan re-integratie?

 • Is u een loonsanctie opgelegd in het kader van de Wet Poortwachter en bent u het daar niet mee eens?

 • Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een detacheringsovereenkomst? 

 • Wat zijn de gevolgen van de Wet Compensatie Transitievergoeding per 1 april 2020?

werkgevers
 • Heeft u een arbeidsconflict?

 • Dreigt u te worden ontslagen?

 • Welke gevolgen heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans  (WAB) voor mij per 1 januari 2020?

 • Is u ontslag aangezegd gedurende de periode dat u wegens ziekte niet kunt werken?

 • Betwist uw werkgever dat u ziek bent of zijn er problemen tijdens de re-integratie?

 • Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV?

 • Heeft u vragen over uw relatie- of concurrentiebeding?

 • Bent u het als ambtenaar niet eens met uw negatieve beoordeling?

 • Welke gevolgen heeft de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020?

 • Overweegt u om als zzp’er aan het werk te gaan? 

Werknemers

werknemers

Ondernemers

 • Heeft u hulp nodig bij het opstarten van uw eigen bedrijf?

 • Heeft u een conflict met een afnemer of leverancier?

 • Wilt u advies bij het kiezen of wijzigen van de rechtsvorm van uw onderneming?

 • Heeft u geld te vorderen en uw wederpartij wil niet betalen?

 • Vraagt u zich af waar u als zelfstandig ondernemer allemaal mee te maken krijgt?

 • Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een koop- of huurcontract?

 • Vraagt u zich af welke vergunningen u nodig heeft?

 • Bent u aansprakelijk gesteld of wilt u zelf iemand aansprakelijk stellen?

 • Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid?

 • Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een freelance-overeenkomst?

ondernemers
bottom of page